The Bridal Room Dordrecht > Privacy & cookies

PRIVACY STATEMENT

Omdat wij het als onze verantwoordelijkheid zien om uw privacy te beschermen, hebben we een privacy beleid opgezet. Dit privacy beleid is van toepassing op alle diensten van The Bridal Room. In ons privacy beleid geven we duidelijkheid over welke gegevens er worden verzameld en welke gegevens door ons worden gebruikt. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met dit privacy beleid.

The Bridal Room gaat vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die bezoekers aan ons verschaffen. Wij verwerken persoonsgegevens op een transparante en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte naleving van deze wetgeving. Eventuele klachten omtrent de verwerking van uw persoonlijke gegevens mogen aan de Autoriteit worden gericht.

The Bridal Room verwerkt persoonsgegevens in het kader van dienstverlening. Zo worden uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt om contact met u op te nemen en de diensten te leveren. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server. Mocht u niet langer gebruik willen maken van onze diensten, is het mogelijk om uw toestemming weer in te trekken middels een e-mail aan info@thebridalroom.nl. Voor zover mogelijk binnen de wettelijke kaders, zullen wij uw gegevens dan niet langer verwerken.

Verwerking van uw persoonsgegevens vindt slechts plaats binnen de EER. Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan transporteurs om uw bestelling af te leveren.

The Bridal Room bewaart uw persoonlijke gegevens die op de website zijn vergaard zo lang als dit nodig is om de diensten, producten en informatie te verschaffen waar u om gevraagd heeft of zolang er een wettelijke plicht op ons rust om de gegevens te bewaren.

The Bridal Room neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thebridalroom.nl.

U kunt een schriftelijk verzoek tot inzien, overdragen, corrigeren, of verwijderen van uw persoonsgegevens indienen bij The Bridal Room. via het e-mailadres; info@thebridalroom.nl. Elk verzoek zal zo spoedig mogelijk worden afgehandeld, althans in ieder geval binnen vier weken.

The Bridal Room behoudt zich het recht voor om dit privacy statement op elk moment zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen of aan te passen. De meest up to date versie van ons privacy statement staat altijd op onze website. Wij raden u daarom aan om ons privacy statement voor ieder gebruik opnieuw te lezen.

COOKIES

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt uw browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.


Begrippen:
EER – Europese Economische Ruimte
AVG – Algemene Verordening Gegevensbescherming